Laureaci 2019

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego!

Z przyjemnością informujemy, że konkurs fotograficzny „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego” został rozstrzygnięty! Do dnia 6 maja 2019 r. można było zgłaszać prace fotograficzne, które w sposób najciekawszy przedstawiają piękno przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza.

Dzięki talentowi, pasji i zaangażowaniu uczestników konkursu na wybranych przez Jury Konkursu pracach fotograficznych podziwiać będziemy zarówno perły naszego województwa, jak również rzadko spotykane zwierzęta, krajobrazy i miejsca, które przez wielu nie zostały jeszcze odkryte, ukazane w nietuzinkowy sposób.

Spośród 2102 zgłoszonych fotografii, Jury Konkursu wyłoniło około 220 i zakwalifikowało do umieszczenia w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

 

O wyborze zdjęć autorzy zwycięskich prac fotograficznych zostaną powiadomieni drogą mailową w terminie do dnia 5 czerwca 2019 r.

Uroczyste ogłoszenie nazwisk autorów, którym Jury Konkursu przyznało nagrody rzeczowe, oraz wręczenie nagród i publikacji odbędzie się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Kontakt z Organizatorem:

Biuro Kadrowo-Organizacyjne

tel. 52 349-75-87

e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl

Autorzy zwycięskich fotografii:

 1. Natalia Becker-Dziadzio
 2. Joanna Bejma
 3. Adam Białkowski
 4. Andrzej Bizoń
 5. Katarzyna Błaszkiewicz
 6. Wiesława Bogucka
 7. Daniel Chojak
 8. Patryk Chudzik
 9. Helena Drożdża
 10. Karol Gierad
 11. Leszek Gładkowski
 12. Agata Grobelniak
 13. Dariusz Grobelniak
 14. Zenon Guse
 15. Łukasz Gwiździel
 16. Ewa Jankowska
 17. Marcin Jarski
 18. Magdalena Jastrzębska
 19. Tadeusz Juszczak
 20. Michał Kadlec
 21. Krystian Kaniowski
 22. Arkadiusz Kikulski
 23. Mirosław Klatecki
 24. Łukasz Knop
 25. Krzysztof Kołakowski
 26. Marta Kruzel
 27. Przemysław Kuciński
 28. Hanna Kulągowska-Puzio
 29. Tomasz Leśniewski
 30. Robert Łapiński
 31. Magdalena Majewska
 32. Marta Malinowska
 33. Karolina Mazurkiewicz
 34. Tomasz Modry
 35. Jerzy Napierała
 36. Piotr Napierała
 37. Michał Okruciński
 38. Katarzyna Olejnik-Wodyńska
 39. Paweł Orzech
 40. Jolanta Orzłowska
 41. Paulina Pankau
 42. Sławomir Pietrzykowski
 43. Dariusz Płąchocki
 44. Zbigniew Płoszyński
 45. Bożena Podlasin
 46. Dorota Pyszkowska
 47. Bartosz Rakoczy
 48. Paweł Rzeszot
 49. Marcin Seroczyński
 50. Sławomir Seroka
 51. Henryk Stępkowski
 52. Michał Ślęczek
 53. Daria Troczyńska
 54. Marek Wojciekiewicz
 55. Marcin Woźniak
 56. Paweł Wróblewski
 57. Michał Zieliński

Dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu